قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب --- ۶

قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب --- ۶

Download PDF

Download ePub

Free Download قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب --- ۶ PDF,

کلام عطار را در آثارش می توان کلامی ساده و در عین حال بسیار گیرا دانست.او در آثارش براي بيان مفاهیم عرفاني مد نظر خود به استفاده از كلام ساده و بي پيرايه و خالي از هرگونه آرايش روی آورده است و در این راه كمك گرفتن از تمثيلات و بيان داستانها و حكايات مختلف را نیز دور از نظر نداشته است.

آثار برجای مانده از وی را می توان در دو دسته منظوم و منثور تقسیم کرد که در بخش منظوم، کتاب هایی چون منطق الطیر و مثنوی های عرفانی وی بسیار زبانزد است و در بخش منثور نیز کتاب تذکره الاولیا که شرح حال زندگی 96 نفر از عارفان هم عصر اوست بسیار قابل توجه است.

عطار در تمامی این اثرا استفاده از روایت های داستانی را به عنوان نخ تسبیح نگارش و مکتوب کردن مفاهیم عرفانی مد نظرش دور از ذهن نداشته است تا جایی که شرح داستانی کتاب منطق الطیر و نیز روایت های داستانی او از زندگی اولیاء الله در تذکره الاولیا یکی از بی مانند ترین روایت های حکمی و فلسفی ادبیات کهن ایران و نیز تاریخ اندیشه در جهان به شمار می رود.

کتاب صوتی قصه های شیخ عطار بر پایه کتابی با همین نام که توسط مهدی آذر یزدی و در قالب مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب تلیف شده تولید شده است. کتابی که در آن 21 داستان عارفانه از عطار با استفاده از عبارات و ادبیات فارسی معاصر برای نوجوانان بازنویسی شده است و به ساده ترین شکل ممکن پاره ای و گوشه ای از اندیشه های عطار نیشابوری را به آنها یادآوری می کند.

نسخه صوتی این کتاب را با صدای شبنم مقدمی می توانید از نوار بشنوید:
http://www.navaar.ir/audiobook/133/قص...

. Read online قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب --- ۶ via our pdf reader.

Read online قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب --- ۶

Publication Date: 1986


قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب --- ۶.pdf


Download PDF

Download ePub